Avl

Avlen på Teland er mer enn 20 år gammel og startet på en liten heiegård i Søgne kommune i Norge. Det ble avlet fra 1-3 føl pr år i de første år, senere ble avlen utvidet til opp mot 6 føl pr år. Den lille gården, Teland, ble etter hvert for liten for de amisjoner man hadde i avlen. I 2011 ble derfor beslutningen tatt om å flytte stutteriets virksomhet ut av landet, nærmere bestemt til Danmark. Tilgangen på jord til fornuftige priser og det å komme innenfor EU var argumenter som veiet tungt i beslutningen. Etter etableringen i Danmark er avlen øket betydelig og i dag blir det født 14-18 føl om året. Til tross for en vesentlig økning i antall føll har vi aldri fraveket vårt prinsipp om at avlen kun skal foregå på hopper og hingster av topp kvalitet. Fra vår avl har det kommet en rekke virkelig gode hester, som både er høyt kårede, og har meget gode resultater i sport. Våre kunder finnes i en rekke land som f.eks Norge, Danmark, Sverige, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Slovenia, Sveits, New Zealand og Russland.